Svetsning

Pritona svetsar samman komponenter till färdiga produkter.

Ett steg till i Pritona's produkt tillverkning, är att svetsa samman uskurna och bockade plåtar till färdiga produkter.

Pritona har både manuell svetsning och svetsrobot för stora och små komponenter.