Välkommen till Pritona

Pritona är ett verkstadsföretag med produktionsinriktning på såväl enskilda detaljer som hela komponenter....

Pritona har specialiserat sig på 2D laserskärning, i plåt. Kompletterande verksamheter är klippning, bockning, svetsning och CAD-ritning...

Pritona satsar på framtiden med modern maskinpark samt utbyggda lokaler för att kunna expandera verksamheten och nå större produktionsvolymer...

Pritona är lokaliserat i Njurunda, söder om Sundsvall...