Pritona's verksamhet

Pritona är ett verkstadsföretag lokaliserat i Nurunda med produktionsinriktning på såväl enskilda detaljer som hela komponenter.

Pritona's huvudsakliga verksamhet är laserskärning. Pritona har 2 Bystronic 2D lasrar, varav en ny Bystronic BySpeed 3015 6 kW laser med ett 3000 x 1500 mm bord som är det snabbaste på marknaden. 

 

För ytterligare bearbetning har Pritona en Bystronic Bayler kantbock, med arbetslängd 3,1 meter. Ett steg mot mer färdiga komponenter.

Pritona ombesörjer vid behov även svetsning av komponenterna som skurits ut och bockats. I och med det kan Pritona erbjuda sina kunder färdiga produkter med sin kompletta maskinpark.

Pritona ordnar inte bara den rent fysiska tillverkningen av komponenter, utan står även till tjänst med CAD ritning, design och konstruktion. Det räcker med att veta vad man behöver så kan Pritona göra ritningen lika väl som produktionen.