Vägbeskrivning

Vägbeskrivning:

- Pritona är lokaliserat i Nurunda utmed E4,
   15 km söder om Sundsvall.
- Vid Njurundabommen
- Södergående: sväng vänster efter
   kyrkoruinen på vänster sida.
- Norrgående: sväng höger strax efter
   hastighetsbegränsningen
- Följ vägen i 300 meter
- Sväng vänster innan skolan och
   Busshållplatsen
- Följ vägen under den smala bron som
   kommer efter 250 meter
- Följ vägen runt åt höger och uppför
   backen i 600 meter
- Sväng vänster in på Guldvägen strax innan
   backkrönet
- Pritona ligger bakom industrigrindarna
   alldeles till höger...

Besöksadress:
Pritona AB
Skedlo Industriområde
Guldvägen 4
862 02 NJURUNDA

Postadress:
Pritona AB
Box 146,
862 02 NJURUNDA

Telefon: 060-300 94
Mobil Lars: 070-628 73 05
Mobil Anders: 070-631 28 59
Mobil Kjell: 070-628 73 14
Fax: 060-66 20 90
E-post: kjell@pritona.se