Automatiserad materialhantering

Pritona har sin senaste produktionslina med ett automatiserat höglager och materialhantering till laserskärningen i full drift, intrimmat och klart.

Den automatiska materialhanteringen innebär att en ny plåt plockas ur höglagret och matas in så snart en plåt är färdigskuren, den skurna plåten plockas antingen ren per automatik eller placeras i höglagret i väntan på manuell hantering där det behövs. Den positiva effekten av den nya anläggningen är en mer effektiv användning av lasern, med fler drifttimmar per dygn och möjligheten att leverera stora volymer på kortare tid.Publicerad - 2013 11 19