Nybyggda lokalen tas i bruk

Pritona's utbyggda lokaler på drygt 1000 m2 är klara att tas i bruk.

En ny BySpeed 2D laser med tillhörande höglager och automatiserad lagerhantering från Bystronic kommer att vara den första produktionslinan i de nya lokalerna, men det finns plats fler produktionslinor som kommer att installeras senare under 2013.Publicerad - 2013 03 20