2D laser ersätter 3D laser

Pritona ersätter sin Bystronic ByTube 3D laser med en andra Bystronic BySpeed 2D laser.

Den nya 2D lasern kommer också att kombineras med ett automatiserat höglager för att kunna ta sig an stora produktionsserier och utnyttja anläggningen under fler av dygnets timmar.Publicerad - 2013 03 20