Vad kan en 3D rörlaser producera?

Vi tar en titt på vad och varför en 3D-laser är en attraktiv produktionsmetod

Rörlaser 3D skärning. Vad är det?
3D rörlaserskärning är en produktionsmetod för att snabbt och effektivt bearbeta rör och profiler.
Komplicerad bearbetning som skulle kräva en kombination av svarvning eller sågning, fräsning, stansning och borrning, med andra ord, ett antal arbetsmoment i flera steg. Utförs i ett enda arbetsmoment med 3D rörlaserskärning för en färdig komponent.
3D rörlaserskärning kombinerar flera bearbetningsmetoder till en enda. Sågning, fräsning, stansning och borrning, kan ersättas med 3D laser för rör och profiler, även alla bearbetningsmetoderna tillsammans i ett och samma moment.
 
Varför?
Kvalitén på skärytorna är mycket hög och kräver ingen extra bearbetning, annat än där mycket höga krav ställs på ytjämnhet och toleranser.
Produktions och därmed leveranstiden sänks markant.
En mer kostnadseffektiv produktion, ger mer konkurrenskraftiga priser.
 
Vad kan man tillverka?
3D rörlaserskärning har en rad olika användningsområden. Exempelvis:
- Möbel och inredningskomponenter
- Byggnations komponenter
- Maskindelar
- Prydnads och dekorationsdetaljer
- Komponenter till rör och profilstrukturer, färdiga för svetsning och eller montage.

 
Möbeldetalj:
Fyrkantsprofil 30 x 50 mm
Godstjocklek 3 mm
Ena ändan skuret till fästöron samt håltagning
Konstruktionsstål
 


Maskinfäste:
Fyrkantsprofil 40 x 40 mm
Godstjocklek 3 mm
V-formad ända, håltagning och snedskuret spår med rund botten
Konstruktionsstål


 
Del till ställningskonstruktion:
Rör omkrets 80 mm
Godstjocklek 2 mm
Fyrkantiga hål, fasning av ändarna för passning mot rund profil.
KonstruktionsstålByggnadselement
Rör omkrets 80 mm
Godstjocklek 2 mm
Snedkapad rörända, V-format spår och fyrkantigt hål i sned vinkel.
Konstruktionsstål
 


Bärande element
Rör omkrets 50 mm
Godstjocklek 2,5 mm
Rörändar kapade för exakt passform mot varandra samt håltagning för övrig montering.
AluminiumKonstruktions-element
Fyrkantprofil 40x 40
Godstjocklek 2 mm
Fyrkantsprofil skuren för att bockas och svetsas, avlångt fykantigt spår, sexkantiga hål och klackar för precis inpassning mot annan komponent.
Konstruktionsstål.


Vår rörlaser Bystonic ByTube 3204 är flexibel och effektiv. Komplexa detaljer bearbetas i ett steg.

Specifikationer:
3D laserskärning i: Rör och profiler
Material: Rostfritt - svartplåt - lättmetall - titan
Rör dimensioner: 20 till 170 mm
Med chuck - dubb: 323 mm
Profiler: 20 x 20 till 120 x 120 mm
Med chuck - dubb: 220 x 220 mm
Maxlängd: 3250 mm
Materiallängd magasin: 6500 mm

Publicerad - 2011 03 23