Pritona färdigställer utbyggnationen

Pritonas planerade utbyggnation med 1000 kvadratmeter extra lokalutrymmen är under uppförande

Pritona bygger ut sina lokaler med ytterligare 1000 kvadratmeter verkstadsyta. Den extra ytan är nödvändig för Pritona's expansion med nya snabbare laserskärmaskiner. Då de nuvarande lokalerna för trånga för expansion, så större utrymme var nödvändigt, dessutom kommer logistiken för produktionen att förbättras med en effektivare produktionslina.

Stommen med balkar har blivit uppförda och för närvarande läggs isoleringen till taket. Väggar med tillhörande isolering och gutning av golvytan kommer senare under hösten och vintern.

Publicerad - 2010 10 04