Pritona bygger ut

Pritona gör en satsning på större lokaler med nybyggnad av ytterligare 1000 kvadratmeter

Pritona bygger ut sina lokaler med ytterligare 1000 kvadratmeter verkstadsyta. Det kommer att vara nödvändigt för Pritona's planer att expandera verksamheten och nå större produktionsvolymer. De nuvarande lokalerna för trånga för expansion, så större utrymme var nödvändigt, dessutom kommer logistiken för produktionen att förbättras med en effektivare produktionslina, vilket de befintliga lokalerna inte gav utrymme till.
Det kommer att bli mycket bättre när de nya lokalerna och den förbättrade strukturen är klar.

Publicerad - 2007 11 12