Karta till Pritona

Vägbeskrivning:

- Pritona är lokaliserat i Nurunda,
   15 km söder om Sundsvall.
- Vid Njurundabommen
- Södergående: sväng vänster efter
   kyrkoruinen på vänster sida.
- Norrgående: sväng höger strax efter
   hastighetsbegränsningen
- Följ vägen i 300 meter
- Sväng vänster innan skolan och
   Busshållplatsen
- Följ vägen under den smala bron som
   kommer efter 250 meter
- Följ vägen runt åt höger och uppför
   backen i 600 meter
- Sväng vänster in på Guldvägen strax innan
   backkrönet
- Pritona ligger bakom industrigrindarna
   alldeles till höger...


För att underlätta besök ytterligare:
 
Karta till Pritona från: www.hitta.se