Framtidsplaner

Pritona expanderar.

Pritona är i en expansionsfas där en ny lokal i anslutning till den befintliga på 1200 kvadratmeter med en automatiserad laserskärnings anläggning för att ombesörja ett effektivare flöde i produktionen.

De utökade lokalerna kommer att ge bättre utrymme för lager, lastning, lossning och arbetsutrymme runt våra båda laserskärmaskiner samt plåtklippningen och kantpressen.

Det här ses som ett steg mot högre effektivitet och produktion där logistik routen för material-hanteringen förenklas och rationaliseras.

Pritona har nu två snabba 2D laserskärmaskiner för plåtar, varav en med automatiserat lager och materialhantering. Det är ett stort steg i riktning mot fler produkter och volym i verksamheten.