Företagets historia

Pritona Sweden AB bildades 1989 av Kjell Sjöblom, som från början jobbade ensam i bolaget och arbetade i huvudsak med labb och styrutrustning för massaindustrin.

De nuvarande lokalerna på Guldvägen 4 i Skedlo industriområde anskaffades 1996, vid flytten till större lokaler så införskaffades en även fleropperationsmaskin samt en datastyrd svarv för att bredda Pritona's arbetsområde till att omfatta även de tjänsterna.

År 2000 var det rätt tid att utöka reportouaren med Laserskärning, en ny metod att snabbt producera stora mängder plåtdetaljer. En begagnad Bystronic laser inskaffades för ändamålet. Den byttes senare ut mot en ny Bystronic 4kW med 3000 x 1500 mm skärbord.

Under samma tidsperiod inköptes även en ABB vattenskärmaskin samt en begagnad gasskärmaskin med 7000 x 7000 bord för att hantera tjockare plåtar.

En andra vattenskärmaskin från Bystonic har dessutom inskaffats. Dessa maskiner finns i ett separatbolag, Watercut AB, där Kjell Sjöblom ägde 50% och Hans Eriksson från Svets & Maskin Teknik AB andra hälften.

2003 var det läge för en ny uppgradering av lasern. Den befintliga byttes ut mot en ny Bystronic 4,2kW med ett betydligt större skärbord, med dimensionerna 6500 x 2500 mm för att kunna ta sig an de större bitarna

Ett år senare, 2004 inköptes en Bayler kantbock. För att kunna erbjuda Pritona's kunder färdiga produkter med sin kompletta maskinpark. Vattenskärningen var utfasad liksom fleroperationsmaskinerna och verksamheten fokuserad på laserskärning samt efterarbetning som bockning.

I samband med nergången under finanskrisen 2008 – 2009 gjordes nya planer som realiserades under 2010 när konjunkturen började vända. Den gamla Bystronic lasern såldes och ersattes av en ny Bystronic BySpeed 3015 6 kW laser som har ett 3000 x 1500 mm bord och är den snabbaste på marknaden.

För att utöka produktutbudet investerades även i en Bystronic Bytube 3204 3D rörlaser. Den blev efter ett tag utbytt mot ännu en Bystonic BySpeed med tillhörande automatiserat höglager i nya utbyggda lokaler.

Från starten då bara Kjell arbetade i Pritona, så har det idag utvidgats till en arbetsstyrka på 4 personer och en väl automatiserad produktion. Ny maskinpark för klippning och bockning har också tillkommit.

Pritona har en stark positiv trend, ända sedan 2004 då omsättningen var 16 Mkr och växande, en nergång under som drabbade hela marknaden under 2008 – 2009 kom naturligtvis även till Pritona.

Inför 2013 står Pritona väl rustat för framtiden.