CAD Ritning & Konstruktion

Pritona konstruerar och ritar komponenter.

En annan inriktning i Pritona's produkt tillverkning, är konstruktion och ritning av komponenter i CAD.

Det räcker med att veta vad man behöver, Pritona kan göra ritningen.