Pritona Sweden är ett företag med verksamheten laserskärning, bockning, svetsning,
CAD-ritning, konstruktion & montering till färdiga komponenter.
Pritona Sweden ombesörjer även produkterna till Pritona Produkter & Pritona Motorsport.
Pritona Produkter säljer skopor till entrepenadmaskiner